Onze kittens verhuizen met een koopovereenkomst. Deze wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend. De overeenkomst geeft duidelijkheid voor koper en verkoper en is in het belang van onze kittens.